Les 54 … ‘Het Kwaliteitenspel’…

Goeie morgen cursisten,

Thema 7

Thema 7 gaat over werk. Werkervaring, kwaliteiten en opleiding. Dit thema gaat ook over solliciteren en instructies geven. Jullie leren meer over het persoonlijk voornaamwoord en verwijswoorden voor dingen.

We stoppen een paar weken met thema 6 en beginnen met thema 7, want op 19 februari is er een Open dag op het ROC en op 5 maart is er een ‘doemiddag’. Daar gaan we allemaal naar toe. Wat kunnen we daarvan leren? We maken een portfolio over 3 beroepen. Een portfolio werken we uit, voor jou, voor een kind, een familielid of iemand die je kent. Thema 7 gaat over werk en sluit goed aan bij de activiteiten op het ROC.

  • Afmaken oefening 4 van thema 7 (bladzijde 232). Heb je alle vragen aan jouw medecursist gesteld? Maak zinnen van de antwoorden en zet die in de groepsapp.
  • Bestudeer de antwoorden van jouw collega’s op de groepsapp.
  • We bespreken klassikaal opvallende zinnen van de groepsapp.

Pauze

We spelen het kwaliteitenspel.

Op tafel liggen kaarten. Op die kaarten staan kwaliteiten. Bekijk alle kaarten. Overleg over de betekenis van sommige eigenschappen met elkaar en met de docent. Schrijf in je schrift 6 kwaliteiten die bij jou passen. JE MAG DE KAART NIET OPPAKKEN. LATEN LIGGEN!!!

NIEMAND MAG ZIEN WELKE EIGENSCHAPPEN JIJ HEBT OPGESCHREVEN.

We gaan met onze rug naar de tafel zitten, om de beurt zoeken de cursisten hun eigenschappen en leggen die op een stapel. Liggen jouw eigenschappen niet meer op tafel, dan zitten ze al in de stapel. Geen probleem.

De docent schudt de kaarten.

Als de kaarten gesorteerd zijn gaan we de kaarten verdelen. We gaan raden/ nadenken. Welke eigenschap hoort bij welke cursist? Wie de meeste antwoorden goed heeft, heeft het spel gewonnen, is de winnaar. De winnaar kan het beste inschatten hoe de medespelers zichzelf zien.

We bekijken de ROC website en bestuderen de filters en wen kijken even samen naar het huiswerk van maandag.

Huiswerk voor maandag:

  • Bespreek jouw kwaliteiten met 3 mensen in jouw omgeving, waarvan één Nederlandstalige. Maandag moet iedereen 3 minuten over haar/ zijn ervaringen praten. Geef voorbeelden van jouw kwaliteiten. Wanneer gebruik je ze? Wanneer komen ze van pas? Wanneer gebruik je ze niet? Wat moet je doen om jouw kwaliteiten te verbeteren? Wat hebben anderen jouw daarover verteld?
  • Bestudeer de website van het ROC. Vertel maandag welke opleidingen jij leuk vindt.
  • Maken grammatica oefening 5, 6, 7, 8 (thema 7).