Kahoots voor de woordenschat

Klik op het Kahoot icoon.

Woordenschat oefening naar de betekenis van de woorden in thema 1

Kahoot over de woordvolgorde van de woorden uit thema 2, oefening 14