Les 35

 

Week 49 Les 35 Maandag Thema 5 5a

In thema 5 gaan we praten over geldzaken. Je leert hoe je jouw financiën regelt en hoe je informatie vraagt over geldzaken. Je leert wanneer je moet sparen of besparen en je leert wanneer je een klacht moet indienen en hoe je dat het beste kunt doen. In 5A komen de ‘scheidbare werkwoorden en de ‘onbepaalde tijd’ aan de orde. In deel 5B gaan we daar dieper op in en combineren we dat met hoofd- en bijzinnen.

 

  We pakken allemaal een computer Met een muis en een koptelefoon en we loggen in…

Daarna klikken we op www.taalabc.nl

GEEN whatsapp op de laptop

9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!!!!

 

Waarom staat deze foto op het lesplan?

“Ja Thed, dat weten we nu wel…”

 

 

THUISblijven

OPbellen

 

GebEUren

VerGEten

 

Hfdst 2.6 blz 59

 

 

 

Oooo               ooOo          oOo                     Ooo

linksaf.       Rechtsaf.      Rechtsaf.          Linksaf.

 

 

  Uitspraak 1

Klemtoonpatronen

Uitspraakreis woordaccent/ werkblad 13

De docent leest woorden voor. Bij ieder kruispunt ga je linksaf als het accent op de eerste syllabe ligt, of rechtsaf als het accent op de tweede syllabe ligt. Waar kom je uit?

  Uitspraak 2 Uitspraakreis woordaccent/ werkblad 14

Werk in een groep van twee. Maak voor je medecursist een uitspraakreis. Gebruik de woorden uit het boek, thema 4 en 5.

Lever jouw reisplan in!

  Zelfsturend Dictee De cursisten maken samen zinnen in de whatsapp uit thema 4
  Pauze (15 minuten)  
  Spreken Thema 5, oefening 10B: zet je foto op de groepsapp.
  Oefentoets thema 4 Afmaken toets met pen, controleer daarna je toets met je boek.
  Luisteren, Lezen en schrijven Heb je al je huiswerk voor vandaag af? Zoniet, maak eerst je huiswerk af.

Daarna: Thema 5, Luisteren 11, Lezen 12

  Huiswerk Afmaken Thema 5A.

Luisteren/ Lezen, Thema 5B oefening 14 en 15

11.45 Evaluatie Wat was belangrijk vandaag?
12.00 Einde