Geleende medeklinkers

Sommige medeklinkers komen alleen in leenwoorden voor, zoals <q> als /kw/ in qua en de <x> als /ks/ on taxi.

Kijk en luister naar de verschillen tussen spelling en uitspraak van deze klanken.

Schrijf op het werkblad 5.4.1 achter het woord wat je hoort…

bijvoorbeeld: ex-man = /eks-man/