Week 49 Les 34 Woensdag Thema 4 en 5 4/5a

In thema 5 gaan we praten over geldzaken. Je leert hoe je jouw financiën regelt en hoe je informatie vraagt over geldzaken. Je leert wanneer je moet sparen of besparen en je leert wanneer je een klacht moet indienen en hoe je dat het beste kunt doen. In 5A komen de ‘scheidbare werkwoorden en de ‘onbepaalde tijd’ aan de orde. In deel 5B gaan we daar dieper op in en combineren we dat met hoofd- en bijzinnen.

We pakken allemaal een computer Met een muis en een koptelefoon en we loggen in…

Daarna klikken we op www.taalabc.nl

We zetten whatsapp op de laptop

9:00 Welkom!!!!

Waarom staat deze foto op het lesplan?

THUISblijven

OPbellen

GeBEUren

VerGEten

docent: Hfdst 2.4 blz 55

Uitspraak Stuur een whatsapp met vette letters voor de syllabe met het accent:

Aanhouden, onthouden, ademhalen, opbellen, bedoelen, beveiligen, doorlopen, schoonmaken, betalen, overmaken, teruggeven, dichtgaan, verbranden, verstaan, vertrekken, hardlopen, gebruiken, neerzetten, opnemen, uitstappen, uitslapen.

Schrijven We bespreken de vraagzinnen van maandag (oef.32/b) op whatsapp.
Zelfsturend Dictee De cursisten maken samen zinnen in de whatsapp uit thema 4
Pauze (15 minuten)
Spreken Thema 5, oefening 10A, samen met een medecursist,

oefening 10B: zet je foto op de groepsapp.

Oefentoets thema 4 Maak de toets met pen, controleer daarna je toets met je boek.

Stuur een app als je vragen hebt.

Schrijven Heb je alle opdrachten ingeleverd van thema 4?

Maak indirecte ‘vraag’-zinnen van de woorden aan het begin van de les en stuur die in de groepsapp.

Huiswerk Maak de schrijfoefening uit de les af

Maken: Thema 5 oefening 7, 8, 9

Leren grammatica blz. 162/ 163

11.45 Evaluatie Wat was belangrijk vandaag?
12.00 Einde