Week 49 Les 36 Woensdag Thema 5 5a

In thema 5 gaan we praten over geldzaken. Je leert hoe je jouw financiën regelt en hoe je informatie vraagt over geldzaken. Je leert wanneer je moet sparen of besparen en je leert wanneer je een klacht moet indienen en hoe je dat het beste kunt doen. In 5A komen de ‘scheidbare werkwoorden en de ‘onbepaalde tijd’ aan de orde. In deel 5B gaan we daar dieper op in en combineren we dat met hoofd- en bijzinnen.

We pakken allemaal een computer Met een muis en een koptelefoon en we loggen in…

Daarna klikken we op www.taalabc.nl

jullie kunnen ook whatsapp op de laptop zetten

9:00 Welkom!!!!

Wat hebben de foto’s met elkaar te maken?

Er staat een familie op de foto…

1981 – 2008

Wat gebeurde er in die tijd?

‘Evaluatie’ is iets anders…

Veel uitspraak… heel veel!!!

Hfdst 2.7 blz 60

Lezen/ spreken/ uitspraak We lopen rond en bekijken de teksten op de wand. We zoeken naar de fouten in de grammatica, spelling en woordvolgorde. Eerst kijkt iedereen heel rustig (13 minuten) en praat zachtjes met elkaar. Je kunt ook aantekeningen maken Daarna gaan we weer aan tafel zitten en bespreken we de fouten.
Woordenschat We halen samen de woordenlijsten van thema 3 en 4 weg. Is dat verstandig, of wil je nog iets vragen?
Uitspraakreis Uitspraakreis woordaccent/ werkblad 14

Iedereen heeft individueel een woordreis gemaakt. Iedereen komt krijgt een beurt. Als je aan de beurt bent stuur je de woorden, stuk voor stuk via de groepsapp en spreek je de woorden één keer uit…

Pauze (15 minuten)
Uitspraak  Staatsbezoeken Cursisten krijgen Werkblad 15. Wat zeggen de woordaccentpatronen ons? Zet de landen op de goede plaats. Gebruik het woordenboek of Muiswerk om de juiste klemtoon te vinden bij de juiste syllabe. Vul het werkblad in met pen. Als je klaar bent stuur je de juiste volgorde in de groepsapp. Overleg met een medecursist.
Oefentoets thema 4 Je toets afmaken. Ben je klaar? Ga dan verder met je huiswerk
Luisteren, Lezen en schrijven Heb je al je huiswerk voor vandaag af? Zoniet, maak eerst je huiswerk af.
Huiswerk Maandag schrijven we moeilijke woorden op de flaps. Welke woorden schrijf jij op? Denk ook aan de uitspraak van het woord…

Thema 5b, Oefening 16 voorbereiden.

Leren: grammatica 16.

Maken oefening 17 en 18

Oefening 19 Lezen. Lees de tekst. Zoek de woordaccenten op in Muiswerk of in een woordenboek. Maandag moet iedereen… dus jij ook een stuk voorlezen!

11.45 Evaluatie Wat wil je nog leren van hoofdstuk 4
12.00 Einde