Les 41

Week 2 Maandag 6 januari Thema 5 5a/b

In thema 5 gaan we praten over geldzaken. Je leert hoe je jouw financiën regelt en hoe je informatie vraagt over geldzaken. Je leert wanneer je moet sparen of besparen en je leert wanneer je een klacht moet indienen en hoe je dat het beste kunt doen. In 5A komen de ‘scheidbare werkwoorden en de ‘onbepaalde tijdʼ aan de orde. In deel 5B gaan we daar dieper op in en combineren we dat met hoofden bijzinnen.

Vandaag weer extra aandacht voor intonatie. Cursisten begrijpen of er een reactie wordt verwacht of dat de spreker nog niet klaar is.

  We pakken allemaal een computer Met een muis en een koptelefoon en we loggen in…

Daarna klikken we op www.taalabc.nl

jullie kunnen ook whatsapp op de laptop zetten

9 00 Welkom!!!!

Ik wens jullie veel goede gezondheid voor jou en je familie en vrede in je hart en je hoofd. En…. een nieuwe auto!

 

  Praten over de vakantie, iedereen vertelt enkele minuten over zijn of haar ervaringen.  
  Extra oefeningen Geldzaken en

Huiswerk.

Hoeveel tijd besteed je aan je huiswerk? Wanneer maak je jouw huiswerk?

Waar maak je jouw huiswerk?

Maak je jouw huiswerk alleen of word je geholpen?

Praten over je huiswerk met anderen is ook ‘leren’.

 

Extra oefeningen; op www.oefenen.nl vind je veel extra oefeningen.

Ook voor geldzaken en omgaan met geld

We loggen in en maken een account aan. Daarna ‘verkennen’ we de site.

 

  Grammatica/ voegwoorden

(dit onderdeel konden jullie thuis doen, maar hebben jullie dat ook gedaan?)

– Bekijk hier een filmpje over de theorie van voegwoorden/ signaalwoorden.

– Doe oefeningen met voeg- en signaalwoorden:

Oefeningen 1

Oefeningen 2

Oefeningen 3

Oefeningen 4

  Flaps Iedere cursist schrijft een zin op die hij/ zij moeilijk vindt.

We bespreken het woord en de betekenis van de zin.

  Uitspraak Dalende of hangende/ zwevende intonatie.

 

Het is een moeilijk boek…

maar wel erg leuk.

…o ja, hoezo?

 

Oefening 1:

Werkblad 18; luister naar de eerste opname en kies het goede vervolg.

 

We bespreken de antwoorden.

 

Oefening 2:

Luister naar de tweede opname. Spreek iedere opname na in whatsapp, dus; je hoort: “Het is een moeilijk boek. Het is een moeilijk boek, maar het is wel erg leuk”.

Daarna spreek je de twee zinnen na in whatsapp.

Vervolgens doe je dat met alle opnamen.

  Pauze (15 minuten)  
  Zelfsturend dictee Cursisten oefenen met elkaar zinnen uit thema 5A
  Voorlezen Thema 5 oefening 19.

De docent leest de tekst voor. Cursisten herhalen de zinnen. We bespreken de moeilijke woorden.

  Spreken Thema 5; oefening 21 en 22
  Flaps We bespreken de flaps.
  Huiswerk Schrijven: Thema 5: Oefening 23 maken en opsturen via de mail naar thed.brans@gmail.com In je boek: Oefening 24, 25