Les 37

Week 50 Les 37 Maandag Thema 5 5a en b

In thema 5 gaan we praten over geldzaken. Je leert hoe je jouw financiën regelt en hoe je informatie vraagt over geldzaken. Je leert wanneer je moet sparen of besparen en je leert wanneer je een klacht moet indienen en hoe je dat het beste kunt doen. In 5A komen de ‘scheidbare werkwoorden en de ‘onbepaalde tijd’ aan de orde. In deel 5B gaan we daar dieper op in en combineren we dat met hoofd- en bijzinnen.

We pakken allemaal een computer Met een muis en een koptelefoon en we loggen in…

Daarna klikken we op www.taalabc.nl

jullie kunnen ook whatsapp op de laptop zetten

9:00 Welkom!!!!

“Wat een heerlijk weer.”

hondenweer

Intonatie en zinsaccent Je hebt dat niet tegen me gezegd. (mededeling)

Heb je dat niet tegen me gezegd? (vraag)

Je hebt dat niet tegen me gezegd? (vraag…)

Flaps Iedere cursist schrijft 5 nieuwe woorden op de flaps uit thema 5A of B.
Uitspraakreis Uitspraakreis woordaccent/ werkblad 14

Iedereen heeft individueel een woordreis gemaakt. Iedereen komt krijgt een beurt. Als je aan de beurt bent stuur je de woorden, stuk voor stuk via de groepsapp en spreek je de woorden één keer uit…

Pauze (15 minuten)
Zelfsturend dictee Cursisten oefenen met elkaar zinnen uit thema 4
Voorlezen (niet uit oefening 19… dat doen we woensdag)

Lezen 12 blz 165. Bespreek de antwoorden met een medecursist.

Spreken Oefening 13 (blz. 168) bespreek met elkaar en maak zinnen op de flaps met de grammatica van blz. 157 en 162.
Flaps We bespreken de flaps.
Huiswerk Luisteren/ spreken Oefening 20 voorbereiden.

Taalhulp blz. 176 bestuderen

Oefening 21 en 22 voorbereiden

Schrijven: Oefening 23 maken en opsturen via de mail naar thed.brans@gmail.com

11.45 Evaluatie Wat wil je nog leren van hoofdstuk 4
12.00 Einde