Les 14

We beginnen met een dobbelspel om nog eens te oefenen met zinsbouw en verleden tijd.

Daarna gaan we het nog kort hebben over leesstrategieën en hoe je dat helpt met het schrijven van een samenvatting of een verslag. En natuurlijk gaan jullie daarmee aan de slag door zelf een samenvatting te maken.

                                                

Dan de email van Freek, die jullie vrijdag van Thed  gekregen hebben. We gaan ‘m nakijken, dus zorg dat je de mail vandaag naar mij verstuurt!

Daarna gaan we verder online met de magazines.