kahoot 2

Kahoot met 16 werkwoorden in de verleden tijd en de voltooide tijd:

Beginnen begon/begonnen begonnen

bewegen bewoog/ bewogen bewogen

blijven bleef/ bleven gebleven

breken brak/ braken gebroken

brengen bracht/ brachten gebracht

denken dacht/ dachten gedacht

doen deed/ deden gedaan

drinken dronk/ dronken gedronken

eten at/ aten gegeten

gaan ging/ gingen gegaan

hebben had/ hadden gehad

helpen hielp/ hielpen geholpen

kijken keek/ keken gekeken

kopen kocht/ kochten gekocht

krijgen kreeg/ kregen gekregen

kunnen kon/ konden gekund

lezen las/ lazen gelezen

liggen lag/ lagen gelegen

lopen liep/ liepen gelopen